سیاوش بهراد

نوازندگی ساز بادی را از سال ۷۱ در انجمن موسیقی آغاز و از سال ۸۰ نوازندگی فلوت را نزد آقای ناصررحیمی شروع نموده و در طول سالهای اخیراز محضر اساتید محترم سعید تقدسی، فیروزه نوایی، خانم آذین موحد ، مونا طاهریان،کوشیار شاهرودی، فروغ کریمی ، مهرداد غلامی بهره برده است.اجراهای متعددی درجشنواره های مختلف درتهران وشهرستانها با گروههای مختلف داشته و مسترکلاسهاو اجراهایی در زوریخ، دانشگاه موسیقی گراتس،فلدکیرش و دانشگاه موسیقی وین و کنسرت هال خاچاطوریان ارمنستان باتفاق کرفلوت تهران و گروه ارکستر وزیری داشته است.عضو کرفلوت تهران،ارکستر وزیری،انجمن موسیقی ایران،کانون نوازندگان کلاسیک و کانون مدرسین خانه موسیقی می باشد.