شروین عباسی

شروین عباسی(۱۳۶۴) مدرک کارشناسی ارشد  اهنگسازی خود را از دانشگاه سوره تهران دریافت کرده است.
اودر سالهای فعالیت هنری خود با اساتید همچون دکتر سعید شریفیان ، کیاوش صاحب نسق ؛ محمد رضا تفضلی و مارتن اسرایلیان در حوزه اهنگسازی اموزش دیده است.وی عضو هئیت مدیره انجمن موسیقی خانه تیاتر و بازرس انجمن موسیقی است.
آثار وی در فستیوالهای مختلفی در ایران و کشورهای ارمنستان، المان و اکراین به اجرا دراماده است. وی جوایزی اهنگسازی از جشنوارهای موسیقی فجر و مسابقه های اهنگسازی خانه موسیقی و فستیوال اورینت اوسیدنت ( orient/ocident) والفرد اشنیتکه کشور اکراین را دارد. وی به عنوان اهنگساز در تیاتر و سینما نیز فعالیت های دارد. دو آلبوم روز ازپی روز و در جستجو از اثار انتشار یافته او در ایران است.