نیلوفر طائفی

متولد ۱۳۷۰
شروع فراگیری موسیقی از ۷ سالگی با بلز و ریکوردر
شروع فراگیری فلوت از ۹ سالگی با آقای اردشیر زارع و پس از آن با اساتید متعدد
ادامه ی فراگیری نوازندگی به صورت حرفه ای نزد خانم مونا طاهریان از سال ۸۹
شرکت در سمینارهای فلوت دانشگاه تهران در سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۳
شرکت در مسترکلاس های دکتر آذین موحد و کوشیار شاهرودی
تکمیل اطلاعات موسیقی در زمینه های دیگر (سلفژ، هارمونی، کنترپوان و...) نزد اساتیدی چون: آرش تیموریان، آرش عباسی، تنگیز شاولوخاشویلی و...
بهره مندی از محضر اساتیدی چون فیروزه نوائی و سعید تقدسی
نوازندگی در کر فلوت تهران از سال ۹۴ تا کنون و اجرای کنسرت های متعدد به همراه این گروه
همراهی با کر فلوت تهران در تور اروپا در فروردین ۹۷ و اجرای کنسرت هایی در شهرهای زوریخ، فلدکیرش، گراتس و وین
شرکت در مسترکلاس اساتیدی چون:
Nolwenn Bargin
Matthias Ziegler
Professor Nils Thilo Kramer
Professor Birgit Ramsl-Gaal
Professor Barbara Gisler-Haase