مونا طاهریان

نوازندگی فلوت را از سال 1373 نزد ناصر رحیمی آغاز کرد و از سال 1378 به ادامه فراگیری فلوت نزد دکتر آذین موحد پرداخت. وی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نوازندگی از دانشگاه هنر میباشد و سابقه نوازندگی در ارکستر سمفونیک تهران ,کر فلوت تهران،فرهنگسرای نیاوران و اجرای چندین رسیتال و تکنوازی را در پرونده کاری خود دارد ,وی در سالهای اخیر از تجربیات سعید تقدسی بهرهمند بوده و از موسسین انجمن فلوت ایران میباشد.