کیانا فاطمی فر

فارغ التحصیل هنرستان موسیقی
دانشجور کارشناسی نوازندگی دانشگاه تهران
عضور انجمن فلوت ایران
نوازندگی فلوت زیر نظر اساتید : آذین موحد ، ناصر رحیمی ، مجید سینکی
اجرا در مستر کلاس های مسترکلاس فلوت: مارلیس گاگل ، ژولی برانه ژایی  ،کوشیار شاهرودی ، ماتیاس تزیگلر ، نلون بارگین سعید تقدسی ، فیروزه نوایی   مهرداد غلامی
شرکت در مستر کلاس های : باربارا گیسلر ، بریجیت رامسل گال ، نیلس دیلو کرمر
نوازنده ارکستر کر فلوت تهران به رهبری سعید تقدسی
همکاری با ارکستر کامه را تا به رهبری کیوان میرهادی
همکاری با ارکستر سنفونیک آیسو به رهبری کریستین شولتز و مازیار یونسی
همکاری و اجرای تکنوازی با ارکستر سمفونیک رسانه هنر به رهبری پدرام طاهریان
همکاری با گروه ارکستر مجلسی موسیقی شرق به رهبری مهرداد تیموری
همکاری با ارکستر  پارس به رهبری ناصر نظر
اجرا در آخرین نشست هنرمندان خانه موسیقی
همکاری با ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی و سعید علیجانی
همکاری با ارکستر دانشگاه تهران به رهبری سهراب کاشف
برگزاری کارگاه کودک و نوجوان در سمینار فلوت