کسری آجیلی

متولد 1365 کارشناس مترجمی زبان انگلیسی دانشجوی کارشناسی رشته موسیقی
آغاز فراگیری ساز فلوت نزد خانم مونا طاهریان
ادامه فراگیری فلوت نزد آقای مجید یونسی سینکی
بهره‌برداری از اساتید فلوت آقای سعید تقدسی، خانم فیروزه نوائی، خانم عسل حناچی
شرکت در مستر کلاس
Ms. Prof. Nolwenn Bargin, voralberger landeskonservatorium
شرکت در مستر کلاس
Mr. Prof. Matthias Ziegler, Zuricher Hochschule der kunste
شرکت در مستر کلاس
Mr. Prof. Nils-Thilo Kramer, Universitat fur musik und Darstellende kunst Graz
شرکت در مستر کلاس
Ms. Prof. Birgit Ramsel, Universitat fur musik und Darstellende kunst Wien
شرکت در مستر کلاس
Ms. Prof. Barbara Gisler-Hass, Universitat fur Musik und Darstellende Kunst Wien
نوازنده فلوت در کر فلوت تهران
نوازنده فلوت ارکستر سمفونیک رسانه هنر
نوازنده فلوت ارکستر سمفونیک دانشگاه علمی کاربردی واحد 46
مدرس فلوت در آموزشگاه موسیقی شیدا
مدرس فلوت در آموزشگاه موسیقی برومند
مدرس فلوت در آموزشگاه موسیقی نوای سرنا