احسان تارخ

متولد شیراز۱۳۵۹ از سال ۱۳۸۴ به عنوان مدیر ارکستر نیلپر، برنامه ریز و مسئول هماهنگی های ارکستر مشغول فعالیت می باشد. وی همچنین در سال ۱۳۹۴ به عنوان عضو شورای برنامه ریزی کانون موسیقی معاصر و مدیر برگزاری برنامه های کانون در تاسیس این کانون نقش بسزایی داشته است.
تارخ همچنین به عنوان مدیر اجرایی «کرفلوت تهران » که در سال ۱۳۹۴ تاسیس گردید، همکاری داشته است. مدیریت داخلی آموزشگاه موسیقی نوای امین، مدیریت اجرا و برگزاری برنامه های موسیقی از جمله( ارکستر نوای صلح، گروه کوبه ای فروزان، گروه سنتی قول و غزل) و تئاتر از مهمترین فعالیت های احسان تارخ در این سال ها بوده است.
وی همچنین سرپرستی گروه های موسیقی گُلَک وآوانو، کسب مقام برتر در رشته موسیقی تاتر از نخستین جشنواره تاتر شهر، کسب مقام برتر در رشته موسیقی تاتر استانی، کسب مقام برگزیده جشنواره موسیقی نواحی دانشجویی و برگزاری بخش موسیقی اختتامیه جشنواره بین المللی تاتر فجر، جشنواره تاتر ماه ، جشنواره شمسه، همکاری با گروه موسیقی چهل دف ، ارکستر موسیقی نو(به رهبری علیرضا مشایخی) ، ارکستر موسیقی ملل به رهبری پیمان سلطانی و گروه موسیقی کولاژ به سرپرستی حمید دیبآذر به عنوان نوازنده را در کارنامه خود دارد.
احسان تارخ در حال حاضر به عنوان عضو شورای برنامه ریزی و مدیر برگزاری کانون موسیقی موزه هنرهای معاصر تهران، مدیر ارکستر نیلپر و مدیر اجرائی ارکستر «کرفلوت تهران » مشغول به فعالیت می باشد.