علی چوپانی

علی چوپانی نژاد متولد ۱۳۷۴
فارغ التحصیل هنرستان موسیقی اصفهان - معلم ساز فلوت : دکتر حامد یونسی / فارغ التحصیل دوره کارشناسی دانشکده ی هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران - معلم ساز فلوت : دکتر آذین موحد
-عضویت در انجمن فلوت ایران
-برگزاری کارگاه وارم آپ در سمینار سالانه انجمن فلوت ایران
-برگزاری کارگاه های آموزشی در شهر تبریز با موضوعیت نحوه تمرین ساز فلوت
-مشارکت در آنسامبل موسیقی معاصر دانشگاه تهران
- همکاری با "ارکستر سمفونیک صدا"و سیما به رهبری "سهراب کاشف" ( نوازنده ی فلوت ۱ و ۲ .)
-همکاری با ارکستر سمفونیک تهران به رهبری "علی رهبری" (نوازنده فلوت ۲ )
-همکاری با "ارکستر زهی آرتساخ" در کشور ارمنستان به عنوان سولیست .
-همکاری با "کر فلوت تهران" با رهبری "سعید تقدسی " به عنوان سولیست و نوازنده ی ارکستر و همکاری با این ارکستر در اجرای کشورهای اتریش و سوییس .
شرکت در مستر کلاس های فلوت :
آذین موحد - فیروزه نوایی - سعید تقدسی - کوشیار شاهرودی
Barbara Gisler-Hasse
Nils-Thilo Krämer
Nolwenn Bergin
مستر کلاس و ورک شاپ فلوت معاصر :
مهرداد غلامی ، علیرضا فرهنگ
Jully brounet jaily
-کسب مقام دوم و سوم به ترتیب در هشتمین و دهمین جشنواره ی موسیقی جوان
-برگزاری رسیتال در شهر آرتساخ ارمنستان ، تهران واصفهان