فراخوان_آزمون_ورودی_کر_فلوت_تهران

آذر ۹, ۱۳۹۷

فراخوان آزمون ورودی «کر فلوت تهران»

گروه «کر فلوت تهران» به سرپرستی فیروزه نوایی به منظور تکمیل کادر نوازندگان خود آزمون ورودی برگزار می‌کند. به گزارش نای، «موومان اول کنسرتو فلوت سل […]