سپهر شاد

سپهر شاد آموزش موسیقی را از ۷ سالگی با فلوت ریکورد شروع کرد و بعد از آن آموزش فلوت را تحت آموزش اساتیدی چون خانوم شهیدی آقای لقا آقای غلامی آقای سینکی گذرانده است. تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی نوازندگی فلوت گذرانده است و با ارکستر موسیقی نو و کر فلوت تهران همکاری دارد.