نیلوفر ابراهیمی

کارشناس نوازندگی و مدرس فلوت از سال ۷۴ نوازندگی را نزد آقای ناصر رحیمی آغاز نمود و با ورود به دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد با خانم دکتر آذین موحد ادامه داد. تا کنون در گروه ها و آلبوم های مختلف موسیقی فعالیت داشته است.