مرجان مرتضوی

كارشناس موسیقی فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی سال ١٣۹٣
مدرس فلوت
فعالیت ها :
فراگيري فلوت نزد: آقای حسين افشاريان از سال (۱۳۸۴-۱۳۸۳)، خانم عسل حناچی از سال ۱۳۸۵،  آقاي محمد علی لقا از سال (1389-1393)
گذراندن یک دوره فشرده آموزش فلوت نزد خانم دکتر موحد
شرکت در سمینارها و مسترکلاس‌های انجمن فلوت ایران از سال ۱۳۸۹ تاکنون
مستر کلاسها :
خانم دکتر موحد در سال ۱۳۸۷
آقاي کوشیار شاهرودی در سال ۱۳۹۰
 
عضو کر فلوت تهران از سال ۱۳۹۴ و اجرایكنسرت‌های متعدد با این گروه
شرکت و اجرا در کنسرت‌های کر فلوت (دی ماه ۱۳۹۴، مرداد13۹۵، سی و دومین جشنواره موسیقی فجر۹۵ و فرودین 13۹۶، سی و سومین جشنواره موسیقی فجر13۹۶)