حسین عباداللهی

حسین عباداللهی متولد 1366 کارشناس ارشد نوازندگی فلوت از دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا. نوازندگی را نزد آقای محمد علی لقاء آغاز کرد و با آقای مجید سینکی ادامه داد. همچنین در دانشگاه تهران از محضر دکتر آذین موحد بهرمند گردید. همکاری و اجرای کنسرت با ارکستر انجمن فرهنگی اتریش، ارکستر موسیقی نو، آنسامبل معاصر تهران و کر فلوت تهران)در ایران و اروپا). شرکت در مستر کلاس های معتبر در ایران و اتریش نزد اساتیدی چون ماتیاس زیگلر، باربارا گیزلر، کوشیار شاهرودی، فروغ کریمی و رضا ناژفر. معرفی، ضبط و اجرای قطعات آهنگسازان معاصر ایرانی و اجرای رسیتال در تهران و شهرستان ها از دیگر فعالیت های وی به شمار می رود.