غزاله میرزازاده هراتی

متولد 1374
فارغ التحصیل هنرستان موسیقی
دانشجوی دانشگاه هنر تهران
نوازنده ی ارکستر سمفونیک تهران
نوازنده ی ارکستر بادی کارا
نوازنده ی ارکستر صدا و سیما
نوازنده ی ارکستر سمفونیک البرز
نوازنده ی ارکستر فیلارمونیک اپادانا