فهیمه حاجی نصیری

فهیمه  حاجی نصیری
در خانواده ایی  هنرمند چشم به جهان گشود و به فراگیری فلوت ریکوردر  و همچنین  مبانی موسیقی ، نزد پدرش پرداخت و سپس یادگیری فلوت  را نزد ایشان شروع کرد و پس از ان زیر نظر مونا طاهریان به ادامه آموخته های خود پرداخت.
وی همچنین تا کنون در چندین مستر کلاس با نوازندگانی چون دکتر آذین موحد,کوشیار شاهرودی,فیروزه  نوایی ،پرفسور ماتیاس تسیگلر ، ,کرین لایتنر و....شرکت نموده است و همچنین عضویت در ارکستر کر فلوت تهران به رهبری استاد سعید تقدسی و همراهی کر فلوت در تور اروپا و همینطور عضویت در خانه موسیقی و نوازندگی در آنسامبل ها و ارکستر های متعدد از دیگر فعالیت های وی بوده است.