تور کنسرت های اروپا

کرفلوت تهران به سرپرستی  فیروزه نوایی و رهبری سعید تقدسی و پشتیبانی و حمایت institut of contempory arts development در بهار ۲۰۱۸ تور دو هفته ای اروپا را برگزارکرد.
فلوتیست های ایرانی در بهترین دانشگاه های مطرح اروپا و سوئیس دست به ۴ اجرای کنسرت و انجام ۵ مسترکلاس با حضور سولیست های مطرح و استادان دانشگاه های موسیقی زدند.روزنامه های بیشماری در مورد این برنامه ها نقدهای بسیاربا ارزش نوشته و وجد و هیجان خود را در مورد نحوه اجرا و سطح نوازندگی این گروه که در اروپا نیز به این شکل بی نظیر و کم نظیر است بیان کردند. روزنامه روزانه شهر در نقد خود از سورپرایز در مورد شنیدن حضور بیش از چهل فلوتیست بهمراهی سازهای کوبه ای بیان کرد.ماهنامه هنر در این باره نوشت: "یک ارکستر فلوت بعنوان هدیه نوروزی" و روزنامه دیگری نوشت: "کرفلوت تهران پلی برروی فرهنگ دو کشور"
در این اجراها کرفلوت تهران در دانشگاه موسیقی و هنرهای زیبای زوریخ/سوئیس با همکاری  سولیست فلوت در آن دانشگاه آقای پروفسورMathias Ziegler و نوازنده ویلنسل و سولیست برجسته پیام تقدسی بود. دردانشگاه موسیقی استان vorarlberg  شهر Feldkirch خانم پروفسور Nolwen Bargin که در آن دانشگاه کلاس فلوت را بعهده داشته، سولیست معروف کیان سلطانی نوازنده ویلنسل در آنجا با هنرنمایی خود باعث افتخار و سربلندی ایران گردید. در دانشگاه شهر گراش پروفسور Kramer Nils Thilo مسترکلاس را با اعضای کرفلوت برگزار کرد.
سعیدتقدسی چوب رهبری خود را به آقای دکتر Nasir Hetdarian Rasty  که در این شهر میزبان کرفلوت تهران بود سپرد وایشان چند قطعه را باسولیست خانم Nina Klinar نوازنده ساکسیفون اجرا کردند.
آخرین کنسرت این تور اروپا در شهر وین برگزار شد که استادان دانشگاه موسیقی و هنرهای زیبای شهر وین MDW خانم پروفسور Barbara Gisler Hese و پروفسورخانم Birigit Ramsl Gaal  میزبان کرفلوت بودند و مسترکلاسها را  اجرا کرده وسولیست آن شب نوازنده فلوت ایرانی آقای رضا ناژفر بودند.
طی این دو هفته اقامت اعضای کرفلوت تهران نقدهای بسیار زیبا و چهره واقعی ایران را در صحنه های موسیقی دنیا بهتر به مردم بشناسانیم. بدیهی است تکرار اینگونه رخدادهای فرهنگی-هنری موجب تشویق و استقبال بیشتر خواهد شد.

کیان سلطانی

نوازنده ویلنسل


پیام تقدسی

نوازنده ویلنسل


نینا کلینر

نوازنده ساکسیفون


رضا ناژفر

نوازنده فلوت