میثم قدرتی

فوق دیپلم موسیقی ، نوازندگی فلوت را از سال ۸۲ با آقای ناصر رحیمی شروع کرده ، در سال ۸۸ وارد ارکستر سمفونیک صدا و سیما شده و در مستر کلاس اساتیدی چون فروغ کریمی ، رضا ناژفر ، سعید تقدسی ، فیروزه نوایی ، ماتیاس زیگلر ، باربارا گیسلر ، نیلس تیلو ، نولون بارگین و بیرگیت رامسل شرکت کرده.